„Szkoła walki duchowej” to teoretyczno-praktyczne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące walki duchowej. W podręczniku zostały zawarte rozważania biblijne wraz z komentarzem przygotowanym w oparciu o Tradycję Kościoła oraz pytania i ćwiczenia duchowe, pozwalające wprowadzić poznawane treści w praktykę. Ponadto każdy tydzień formacji zamyka dodatek katechetyczny, czyli niezbędna wiedza teologiczna na temat walki duchowej.

„Szkoła walki duchowej” to propozycja dla osób pragnących nabierać mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Każdy, kto świadomie i dobrowolnie przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, doświadczy walki o relację z Nim. Możemy jednak uczyć się od Tego, który przewodzi nam w wierze i ją wydoskonala (por. Hbr 12,2a), jak zwyciężać nasze codzienne duchowe walki. Nagrania z konferencji.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Szkoła walki duchowej”
Tydzień pierwszy – Biblijne obrazy walki duchowej
Tydzień drugi – Walka, by przyjąć Słowo i Nim żyć
Tydzień trzeci – Podobny we wszystkim oprócz grzechu
Tydzień czwarty – Praca nad sobą
Tydzień piąty – Sakramentalne wyposażenie do walki duchowej
Tydzień szósty – Praktyczne wskazania duchowe
Tydzień siódmy – Rzeczywistość pokus
Tydzień ósmy – Odnowienie na drodze walki duchowej – Kerygmat
Tydzień dziewiąty – Najczęściej poddawane kuszeniu wartości
Tydzień dziesiąty – Taktyka złego ducha
Tydzień jedenasty – Chrześcijańska zbroja
Tydzień dwunasty – Walka duchowa Przyjaciela Oblubieńca – Jan Chrzciciel
Podsumowanie formacji „Szkoła walki duchowej”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!