Podręcznik wakacyjny.
Nagrania z konferencji.

 

Spis treści:

Wprowadzenie - 7
Jak najowocniej korzystać z książki - 9
Pytania na rozpoczęcie formacji -17
Tydzień wprowadzający - Zobacz, oceń, działaj - 19
Tydzień pierwszy - Pycha - 39
Tydzień drugi - Chciwość - 61
Tydzień trzeci - Nieczystość - 79
Tydzień czwarty - Zazdrość - 97
Tydzień piąty - Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - 117
Tydzień szósty - Gniew - 139
Tydzień siódmy - Lenistwo - 161
Tydzień ósmy - Wada główna - 183
Pytania na podsumowanie formacji - 197

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - 199
Propozycja programu formacji - 200