Święty Hieronim powiedział, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Studium Ewangelii św. Marka to siedemnastotygodniowa podróż po kartach Ewangelii, która pozwoli bliżej poznać Jezusa, jeszcze bardziej Go pokochać i zachwycić się Jego pięknem, tak by wierniej i owocniej głosić Go w codzienności. Nagrania z konferencji.

 

 

 

 

 

 

Spis treści
Wprowadzenie
Tydzień pierwszy – Nauka z mocą
Tydzień drugi – Misja Jezusa
Tydzień trzeci – Jezus – Cudotwórca i Nauczyciel
Tydzień czwarty – Słowo Boga
Tydzień piąty – Wiara i uzdrowienie
Tydzień szósty – Jezus: Najlepszy Pasterz
Tydzień siódmy – Blisko i daleko
Tydzień ósmy – Być z Jezusem
Tydzień dziewiąty – Tajemnice Królestwa
Tydzień dziesiąty – Jezus: Rabbi czy Rabbuni?
Tydzień jedenasty – Jezus: Droga, Prawda, Życie
Tydzień dwunasty – Jezus mówi dzisiaj
Tydzień trzynasty – Relacja
Tydzień czternasty – Pogłębienie relacji z Panem
Tydzień piętnasty – W Twojej śmierci moje ocalenie

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!