Aby nasze życie duchowe właściwie się rozwijało, niezbędne jest podjęcie pracy nad sobą. Nie wystarczy tylko samo czytanie Słowa Bożego, lektur duchowych, słuchanie konferencji czy uczestnictwo w różnych rekolekcjach. Trzeba podjąć konkretne działania, które pomogą nam zweryfikować , na jakim etapie duchowego wzrostu jesteśmy i czy zbliżamy się do Boga, czy raczej oddalamy się od Niego. Pomóc nam w tym mają różnego typu ćwiczenia duchowe, które umożliwiają postawienie diagnozy na temat kondycji duchowej, w jakiej się znajdujemy. (...) Siedem grzechów głównych stanowi jedną z takich propozycji ćwiczeń duchowych.
Trzeba sobie co dzień stawiać pytanie: co chcesz mi, Boże, powiedzieć przez tę konkretną sytuację, słowo, rozmowę i do jakiej decyzji nawrócenia mnie zapraszasz?
Nagrania z konferencji.

 

Spis treści:

Wprowadzenie - 7
Jak najowocniej korzystać z książki - 9
Pytania na rozpoczęcie formacji -17
Tydzień wprowadzający - Zobacz, oceń, działaj - 19
Tydzień pierwszy - Pycha - 39
Tydzień drugi - Chciwość - 61
Tydzień trzeci - Nieczystość - 79
Tydzień czwarty - Zazdrość - 97
Tydzień piąty - Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - 117
Tydzień szósty - Gniew - 139
Tydzień siódmy - Lenistwo - 161
Tydzień ósmy - Wada główna - 183
Pytania na podsumowanie formacji - 197

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - 199
Propozycja programu formacji - 200