Podręcznik wakacyjny.

 

Spis treści:

Wprowadzenie - 5
Jak najowocniej korzystać z książki - 9
Wstęp do formacji - 21
Tydzień I - Bóg. Miłość nieskończona - 23
do uzupełnienia

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - 199
Propozycja programu formacji - 200