Szkoła Modlitwy to propozycja dla tych, których serce zostało przemienione przez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym i napełnione Duchem Świętym. Aby rozpoczęte w nich nowe życie mogło wzrastać, potrzebują oni systematycznego pokarmu, którym jest modlitwa.
Temat modlitwy jest niezwykle istotny w życiu chrześcijan, gdyż stanowi ona naturalną przestrzeń naszego upodabniania się do Chrystusa i duchowego wzrostu. Wiele osób doświadcza w tej sferze problemów, których przyczyny mają różnorodne podłoże. Ten podręcznik formacyjny pomoże uporządkować modlitwę, pokazując jej istotę, etapy, rodzaje i drogi rozwoju, a tym samym będzie konkretną odpowiedzią na problemy i pytania z nią związane.
Szkoła Modlitwy jest drugą częścią pierwszego etapu formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej, którą kroczy wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Nagrania z konferencji.

 

 

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Szkoła Modlitwy”
Tydzień pierwszy – Czym jest modlitwa?
Tydzień drugi – Istota modlitwy
Tydzień trzeci – Rozwój modlitwy
Tydzień czwarty – Przeszkody w modlitwie
Tydzień piąty – Rodzaje modlitwy
Tydzień szósty – Eucharystia: największy dar
Tydzień siódmy – Modlitwa pracą
Materiał dodatkowy
Tydzień ósmy – Modlitwy w Starym Testamencie
Tydzień dziewiąty – Modlitwy w Nowym Testamencie
Podsumowanie formacji „Szkoła Modlitwy”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!