Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem.
Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób.
Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali i noszą w swym sercu odległe wspomnienie tego wzruszającego wydarzenia, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim.
Dla niektórych jest to szansa na odnowienie relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu, pozbawionych miłości, nadziei, radości, poczucia sensu i doświadczenia pełni.
Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona, przylgnąć do miłującego serca, i na nowo doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia. Nagranie z konferencji.

Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności, ma z pewnością także i dla nich niespodzianki, którymi pragnie ich obdarować.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Seminarium Odnowy Wiary”
Tydzień pierwszy – Moje życie
Tydzień drugi – Bóg jest miłością
Tydzień trzeci – Grzech
Tydzień czwarty – Zbawienie w Jezusie Chrystusie
Tydzień piąty – Wiara i nawrócenie
Tydzień szósty – Jezus jest Panem
Tydzień siódmy – Kim jest Duch Święty?
Tydzień ósmy – Nowe życie w Duchu Świętym
Tydzień dziewiąty – Walka duchowa
Tydzień dziesiąty – Wspólnota
Podsumowanie formacji „Seminarium Odnowy Wiary”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!