Uzdrowienie wewnętrzne jest jednym z fundamentalnych procesów, jakie muszą zajść w człowieku pragnącym podążać ku dojrzałej wierze. W nowych wspólnotach religijnych, zwłaszcza tych, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, przejście tego procesu następuje zazwyczaj w początkowej fazie formacji.

Podręcznik formacyjny Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego pomoże Ci zobaczyć przestrzenie Twojego życia, potrzebujące w szczególny sposób dotyku Bożego Miłosierdzia i Jego uzdrawiającej mocy. Odważne zapraszanie Boga w sfery Twoich zranień umożliwi Ci przeżycie prawdziwego uzdrowienia wewnętrznego. Nagrania z konferencji.

Rozważania rozpoczynają się od przedstawienia istoty uzdrowienia wewnętrznego i przejścia tego procesu przez wszystkie etapy życia, począwszy od okresu prenatalnego po chwilę obecną. Następne tygodnie poświęcone są zagadnieniom związanym z akceptacją siebie oraz poczuciem odrzucenia, krzywdy i niższości. Dalsze medytacje przeprowadzą Cię przez temat życiowych ucieczek i potrzeby wzięcia odpowiedzialności za własne życie, a także wprowadzą Cię w doświadczenie przebaczenia. W kolejnej części Seminarium znajdują się rozważania związane z uzdrowieniem emocjonalnym, wolnością wewnętrzną, ludzkimi dekalogami, uzdrowieniem z buntu oraz własnego pomysłu na życie. Ostatnim etapem drogi uzdrowienia będzie uzdrowienie mowy i rozpoczęcie życia w prawdzie. Na koniec zostaniesz zaproszony do osobistego spotkania ze Słowem, które uzdrawia.

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego trwa czternaście tygodni. Składa się z codziennych medytacji, w skład których wchodzą zarówno fragmenty Słowa Bożego, jak i teksty z dziedziny psychologii. Po każdym rozważaniu znajduje się miejsce na notatki, w którym możesz zapisać to, co Bóg pozwolił Ci przez nie odkryć. Przed każdym tygodniem znajduje się tekst wprowadzający, w którym zaznaczono, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i jaki cel chcemy osiągnąć.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Tydzień pierwszy – Wejście w uzdrowienie
Tydzień drugi – Modlitwa o uzdrowienie historii mojego życia
Tydzień trzeci – Akceptacja siebie
Tydzień czwarty – Poczucie krzywdy, odrzucenia, winy i niższości
Tydzień piąty – Ucieczki i wzięcie odpowiedzialności za własne życie
Tydzień szósty – Przebaczenie
Tydzień siódmy – Emocje
Tydzień ósmy – Wolność wewnętrzna
Tydzień dziewiąty – Ludzkie dekalogi
Tydzień dziesiąty – Uzdrowienie z buntu
Tydzień jedenasty – Uzdrowienie z własnego pomysłu na życie: dzieło Boga i dzieło dla Boga
Tydzień dwunasty – Uzdrowienie mowy
Tydzień trzynasty – Życie w prawdzie
Tydzień czternasty – Słowo, które uzdrawia
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji