Motyw dwóch dróg można spotkać już w Starym Testamencie. Odnajdujemy go również w nauczaniu Jezusa. „Dwie drogi” to dwie możliwości, jakie ma do wyboru człowiek – drogę życia lub drogę śmierci. Nie ma trzeciej drogi lub alternatywnego wyjścia. Człowiek stworzony przez Boga jako wolny, zaproszony jest do podejmowania wyborów, które stanowią nieodzowną część jego życia. W świetle Biblii podejmowanie wyboru zawsze wiąże się z decyzją, czy idę z Bogiem, czy bez Niego.

Podręcznik Dwie Drogi jest próbą ukierunkowania każdego na drogę życia poprzez poznanie i wdrożenie w życie rad, które zostawił nam Bóg. Dziesięć przykazań, w które chcemy się wsłuchać i przyjąć do swojego serca, to drogowskaz do życia w obfitości – życia wolnego, spełnionego i przeżytego w harmonii z samym sobą, drugim człowiekiem i Bogiem. Przyszłość człowieka i jego bliskich związana jest z wyborami, których dokonuje każdego dnia. Dlatego Bóg daje wielki dar Dekalogu, nie jako obciążenie, ale jako pełne miłości i troski wskazówki prowadzące do szczęśliwego życia. Nagrania z konferencji.

Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Dwie drogi”
Tydzień pierwszy – Przygotowanie do wyboru
Tydzień drugi – Bóg jest miłością
Tydzień trzeci – Święte Imię Jezus
Tydzień czwarty – Eucharystia
Tydzień piąty – Relacje rodzinne
Tydzień szósty – Umierać i żyć
Tydzień siódmy – Świątynia Boga
Tydzień ósmy – Co mam i kim jestem?
Tydzień dziewiąty – Mowa: dar od Boga
Tydzień dziesiąty – Relacje moim obdarowaniem i miejscem obdarowywania
Tydzień jedenasty – Pożądania i pragnienia
Podsumowanie formacji „Dwie drogi”

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!