Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Dwie drogi”
Tydzień pierwszy – Przygotowanie do wyboru
Tydzień drugi – Bóg jest miłością
Tydzień trzeci – Święte Imię Jezus
Tydzień czwarty – Eucharystia
Tydzień piąty – Relacje rodzinne
Tydzień szósty – Umierać i żyć
Tydzień siódmy – Świątynia Boga
Tydzień ósmy – Co mam i kim jestem?
Tydzień dziewiąty – Mowa: dar od Boga
Tydzień dziesiąty – Relacje moim obdarowaniem i miejscem obdarowywania
Tydzień jedenasty – Pożądania i pragnienia
Podsumowanie formacji „Dwie drogi”

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!