Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Szkoła walki duchowej”
Tydzień pierwszy – Biblijne obrazy walki duchowej
Tydzień drugi – Walka, by przyjąć Słowo i Nim żyć
Tydzień trzeci – Podobny we wszystkim oprócz grzechu
Tydzień czwarty – Praca nad sobą
Tydzień piąty – Sakramentalne wyposażenie do walki duchowej
Tydzień szósty – Praktyczne wskazania duchowe
Tydzień siódmy – Rzeczywistość pokus
Tydzień ósmy – Odnowienie na drodze walki duchowej – Kerygmat
Tydzień dziewiąty – Najczęściej poddawane kuszeniu wartości
Tydzień dziesiąty – Taktyka złego ducha
Tydzień jedenasty – Chrześcijańska zbroja
Tydzień dwunasty – Walka duchowa Przyjaciela Oblubieńca – Jan Chrzciciel
Podsumowanie formacji „Szkoła walki duchowej”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!