Spis treści
Wprowadzenie
Jak najowocniej korzystać z książki
Wstęp do formacji „Szkoła Modlitwy”
Tydzień pierwszy – Czym jest modlitwa?
Tydzień drugi – Istota modlitwy
Tydzień trzeci – Rozwój modlitwy
Tydzień czwarty – Przeszkody w modlitwie
Tydzień piąty – Rodzaje modlitwy
Tydzień szósty – Eucharystia: największy dar
Tydzień siódmy – Modlitwa pracą
Materiał dodatkowy
Tydzień ósmy – Modlitwy w Starym Testamencie
Tydzień dziewiąty – Modlitwy w Nowym Testamencie
Podsumowanie formacji „Szkoła Modlitwy”
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce
Propozycja programu formacji

 

Zamów podręcznik dla siebie i swojej Wspólnoty!